Måste privata vaccinationskliniker följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer riktar sig till alla aktörer men är inte bindande för vare sig landsting eller privata vaccinatörer.