Vad gör Folkhälsomyndigheten åt bristen?

Folkhälsomyndigheten har haft kontakt med de olika landstingen och regionerna samt nationella myndigheter såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Sveriges kommuner och landsting. Den 23:e november gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att riskgrupperna ska prioriteras för vaccination och den 27:e november publicerades en prioriteringsordning mellan dessa riskgrupper, se länkar nedan.

Vi fortsätter att samverka med andra nationella myndigheter samt med landstingen och Smittskyddsläkarna i Sverige för att på bästa sätt underlätta för den regionala hanteringen av vaccinfrågan.

Risk för brist på influensavaccin i vissa regioner
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid brist på influensavaccin