Måste jag vaccinera mig varje år om jag börjar vaccinera mig?

Varje höst tar du ett fristående beslut om influensavaccination. Ditt eget immunförsvar är inte sämre rustat om du vaccinerat dig under tidigare år. För att få ett vaccinskydd för kommande säsong behöver du vaccinera dig på hösten/vintern inför säsongen. Influensavaccinets effekt varar i 6–9 månader, det vill säga tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Vaccinet uppdateras också varje säsong eftersom influensavirus ständigt förändras.