Var ges vaccination mot influensa?

Under hösten och vintern kan den som vill vaccinera sig vända sig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Information om vaccinationsmottagningar finns på 1177 Vårdguiden för varje landsting och region.