Är det fel att vaccinera sig om man inte tillhör någon riskgrupp?

Den som inte tillhör en riskgrupp, men vill undvika att få säsongsinfluensa eller smitta någon annan, kan också välja att vaccinera sig.