Ska vårdpersonal vaccineras?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personal som vårdar patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjuds vaccination. Läs mer i Folkhälsomyndighetens Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.