Varför rekommenderas dessa riskgrupper vaccination?

Dessa grupper har överlag en ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa och bör därför vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år.