Kan gravida vaccineras mot kikhosta?

Baserat på det kunskapsunderlag som publicerades i augusti 2015 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att avvakta allmän rekommendation för vaccination av gravida och kommer att göra ny bedömning utifrån förekomsten av kikhosta samt utifrån nya effekt- och säkerhetsstudier.