Om vaccinationsstatus är oklar, behöver man kontrollera antikroppsnivåer innan vaccination?

Nej. En serologisk undersökning inför vaccination behövs inte. Om personen redan har antikroppar mot någon eller flera av sjukdomarna när denne vaccineras kommer immunförsvaret att neutralisera viruset i vaccinet.