Ska MPR-vaccination ges intramuskulärt eller subkutant?

MPR-vaccination kan ges antingen subkutant (under huden) eller intramuskulärt (i muskeln). Båda metoderna är säkra och ger en god immunitet.