Behöver man ta en tredje dos vaccin, för säkerhets skull?

Nej. Om man är säker på att man har fått två doser vaccin mot mässling, behöver man inte ta en tredje dos. 97-99 procent av alla som fått två doser får därigenom ett gott skydd.