Hur gör jag om jag vill komplettera mitt eget skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund?

Vänd dig till 1177 för att få veta var du som vuxen kan vaccinera dig. Du kan vaccinera dig på många vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.