Hur ska kvinnor veta om de saknar skydd mot röda hund och behöver vaccinera sig?

De flesta gravida kvinnor i Sverige erbjuds provtagning för bestämning av antikroppar mot röda hundvirus. Syftet är att fånga upp dem som inte haft sjukdomen och inte blivit vaccinerade, och dem som trots vaccination saknar antikroppar. Ungefär 2-5 procent saknar antikroppar och erbjuds vaccination efter graviditet.