Jag är arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. Hur ser mitt ansvar ut när det gäller att erbjuda skydd mot mässling?

Som arbetsgivare ansvarar du för att bedöma risken att smittas av sjukdomar i arbetet och vid behov förebygga sådana risker, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4). Vid risk att smittas av mässling kan det exempelvis bli aktuellt att erbjuda anställda vaccination.

Hos Arbetsmiljöverket finns mer information om arbetsgivaransvaret.