Finns det olika sorters MPR-vaccin?

Det finns idag två registrerade likvärdiga MPR-vacciner i Sverige.