Vad innehåller MPR-vaccin?

MPR-vaccin innehåller levande försvagade virusstammar av mässlings-, påssjuke- och röda hundvirus, samt hjälpämnen som aminosyror och sockerföreningar. Spårämnen av antibiotika kan förekomma. MPR-vaccin innehåller inte tiomersal.

Du kan läsa mer om innehållet i vacciner och tillverkningsprocessen hos Läkemedelsverket.