• Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öron- och bihåleinflammation, men de kan också orsaka mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Ofta fungerar det bra med antibiotikabehandling, men det finns en risk för komplikationer som hörselskada eller olika former av hjärnskada. Det finns över 90 kända typer av pneumokocker. Det finns vacciner som ger skydd mot 10 och 13 av de pneumokocktyper som har varit vanligast bland barn.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:28

    Direktlänk till frågan