Frågor och svar om vaccination mot pneumokockinfektion

Frågor och svar kring pneumokockinfektion är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Vem riskerar att få pneumokockinfektion?

    Det är mycket vanligare att små barn får infektion orsakad av pneumokocker än större barn. Barn under två år, barn som går på förskola och barn med vissa sjukdomar (till exempel sickelcellanemi, kronisk hjärt- eller lungsjukdom) löper större risk än andra barn att drabbas av pneumokockinfektion.

    Även vuxna med vissa sjukdomar och äldre personer löper större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Gå till toppen av sidan