• Det är mycket vanligare att små barn får infektion orsakad av pneumokocker än större barn. Barn under två år, barn som går på förskola och barn med vissa sjukdomar (till exempel sickelcellanemi, kronisk hjärt- eller lungsjukdom) löper större risk än andra barn att drabbas av pneumokockinfektion.

    Även vuxna med vissa sjukdomar och äldre personer löper större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:28

    Direktlänk till frågan