• Pneumokockinfektion kan vara en mycket allvarlig sjukdom bland små barn och äldre människor. Infektion med pneumokocker kan leda till lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Hjärnhinneinflammation är den allvarligaste typen av pneumokockinfektion. Pneumokockinfektioner beräknas orsaka långt över en miljon dödsfall per år i världen.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:29

    Direktlänk till frågan