• Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) ingår i den normala bakteriefloran i näs-svalgrummet (nasopharynx) hos små barn, och vanligast är att bakterierna koloniserar slemhinnan utan att ge några symtom. Uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas i förskolan är bärare av pneumokocker.

    Eftersom bärarskap av pneumokocker är vanligast förekommande hos småbarn och dessa ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern. Framför allt sker detta i förskolemiljöer. Individer som nyligen ätit antibiotika smittas lättare av penicillinresistenta pneumokocker (PRP) och smittspridning är vanligare i förskola och på orter med hög antibiotikaförbrukning bland småbarn.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:29

    Direktlänk till frågan