• Pneumokockinfektion behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens har ökat något bland pneumokocker.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:29

    Direktlänk till frågan