Frågor och svar om vaccination mot pneumokockinfektion

Frågor och svar kring pneumokockinfektion är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Hur behandlas sjukdomen?

    Pneumokockinfektion behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens har ökat något bland pneumokocker.

Gå till toppen av sidan