• Hur behandlas sjukdomen?

    Pneumokockinfektion behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens har ökat något bland pneumokocker.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:29