Frågor och svar om vaccination mot pneumokockinfektion

Frågor och svar kring pneumokockinfektion är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Vem ska vaccineras?

    Spädbarn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kompletterande vaccinationer ska erbjudas till tidigare ovaccinerade barn upp till sex års ålder.

    Vaccination mot pneumokocker rekommenderas även för vuxna och barn över två år med vissa kroniska sjukdomar eller med nedsatt immunförsvar, samt för personer som är 65 år och äldre.

    Läs mer om vilka grupper som rekommenderas vaccination och med vilken typ av vaccin i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Gå till toppen av sidan