Frågor och svar om vaccination mot pneumokockinfektion

Frågor och svar kring pneumokockinfektion är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Vem ska inte vaccineras?

    Vissa barn ska inte vaccineras mot pneumokocker eller bör vänta med vaccination. Det ytterst fåtal barn som hade en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos eller som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte vaccineras.

    Barn som är lindrigt sjuka, till exempel förkylda, kan vaccineras. Om barnet har feber och försämrat allmäntillstånd är det oftast bäst att vänta med vaccinering tills barnet tillfrisknat.

Gå till toppen av sidan