• Genom att vaccinera kan man minska risken att drabbas av pneumokockinfektion.

  Det finns två typer av pneumokockvaccin: konjugatvaccin och polysackaridvaccin.

  konjugatvaccin

  Vaccin där kolhydrat från bakteriens kapsel kopplats till ett protein, vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln.

  Två konjugatvacciner finns tillgängliga varav det ena ger skydd mot 10 (PCV10) och det andra mot 13 (PCV13) pneumokockserotyper. PCV10 är godkänd för vaccination av barn mellan sex veckor och fem år, PCV13 för barn från sex veckor samt vuxna.

  polysackaridvaccin

  Vaccin bestående av polysackarid (kolhydrat) från pneumokockernas bakteriekapsel. Polysackaridvacciner fungerar inte hos de minsta barnen, vars immunsystem inte kan bilda antikroppar mot ren kolhydrat.
  Polysackaridvaccin ger skydd mot 23 pneumokockserotyper (PPV23). Godkänd för vaccination av barn från två års ålder och vuxna.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:30

  Direktlänk till frågan