Om pneumokocker

 • Pneumokocker är bakterier (Streptococcus pneumoniae) som kan ingå i den normala bakteriefloran utan att orsaka sjukdom, men som också kan orsaka både lindrigare infektioner och mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar.

  När en bakteriell infektion uppträder som en komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till en influensainfektion) är det oftast pneumokocker som är orsaken.

  Läs mer om pneumokocker här:

  Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion

  Uppdaterad: 2022-02-22 10:52

  Direktlänk till frågan
 • Pneumokocker förekommer i näsa och svalg och sprids genom kontakt med sekret från de övre luftvägarna.

  Uppdaterad: 2022-02-22 10:53

  Direktlänk till frågan
 • Det vanligaste är att pneumokocker koloniserar slemhinnan i de övre luftvägarna utan att ge några symtom.

  Pneumokocker kan däremot också orsaka lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De är den vanligaste orsaken till sådana bakteriella luftvägsinfektioner.

  Pneumokocker är också en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Allvarlig pneumokocksjukdom kan leda till bestående hörselskador eller hjärnskador.

  Pneumockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen.

  Uppdaterad: 2022-02-22 10:53

  Direktlänk till frågan
 • Barn under två år, och barn med vissa sjukdomar (till exempel sickelcellanemi, kronisk hjärt- eller lungsjukdom) löper större risk än andra barn att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

  Även vuxna med vissa sjukdomar och äldre personer löper större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

  Uppdaterad: 2022-02-22 10:52

  Direktlänk till frågan
 • Pneumokocker ingår i den normala bakteriefloran i näs-svalgrummet (nasopharynx) och uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas i förskolan är bärare av pneumokocker. Eftersom bärarskap av pneumokocker är vanligast förekommande hos småbarn, och dessa ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus, sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern. Framför allt sker detta i förskolemiljöer.

  Uppdaterad: 2022-02-14 08:38

  Direktlänk till frågan
 • Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens har ökat något bland pneumokocker.

  Här hittar du statistik om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin:

  Pneumokockinfektion med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

  Uppdaterad: 2022-02-22 10:53

  Direktlänk till frågan
 • Genom att vaccinera sig kan man minska risken att drabbas av pneumokockinfektion.

  Läs mer om vilka pneumokockvacciner som finns och vilka som rekommenderas vaccination:

  Vaccin mot pneumokockinfektion

  Uppdaterad: 2022-02-22 10:53

  Direktlänk till frågan

Vaccination mot pneumokocker

Vaccinationsprogram för riskgrupper

Registrering av vaccinationer