Hur behandlas sjukdomen?

Pneumokockinfektion behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens har ökat något bland pneumokocker.