Hur sprider sig polio?

Poliovirus sprids framför allt via förorenat vatten men kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. En polioinfekterad person sprider viruset vidare via avföringen.