• Vad är rotavirusinfektion?

  Rotavirusinfektion är den vanligaste mag-tarminfektionen hos små barn. Sjukdomen kan vara väldigt ansträngande för barnet som drabbas. Barn som är yngre än 2 år har störst risk att bli mycket sjuka och få komplikationer.

 • Hur visar sig en rotavirusinfektion?

  Barnet har kräkningar, feber och vattentunna diarréer som kommer ofta. Symtomen varar normalt mellan 5 och 8 dagar.

 • Är rotavirusinfektion vanligt?

  Ja, rotavirusinfektion är väldigt vanligt. alla barn har fått sjukdomen före 5 års ålder i Sverige. Sjukdomen är vanligast hos barn som är mellan 6 och 36 månader gamla. Infektionen är vanligast i februari och mars.

 • Är rotavirusinfektion farligt?

  Sjukdomen går över utan komplikationer hos de flesta barn. Några barn får intensiva kräkningar och diarréer som gör att barnet blir uttorkat. Enstaka barn kan få saltrubbningar, kramper eller hjärninflammation. Det är mycket ovanligt att barn dör till följd av rotavirusinfektion i Sverige. En svår rotavirusinfektion kan behöva behandlas på sjukhus.

 • Hur smittar rotavirus?

  Rotavirus sprids mellan människor och det är lätt att bli smittad. Viruset utsöndras i det smittade barnets avföring innan, under och efter sjukdomsperioden. Ett vanligt sätt att bli smittad är att barnet tagit i en leksak eller i något annat där viruset finns, och sedan stoppat handen i munnen.

 • Vad kan jag göra för att skydda mitt barn från att bli sjukt?

  Det är viktigt att tvätta händerna noga innan mat och efter blöjbyten och toalettbesök för att försöka undvika smitta. Vaccination är det mest effektiva sättet att undvika att ditt barn blir sjukt.

 • Mitt barn har haft rotavirusinfektion. Är det skyddat mot sjukdomen nu?

  Man kan smittas och bli sjuk flera gånger, men man blir sjukast första gången.