Är rotavirusinfektion farligt?

Sjukdomen går över utan komplikationer hos de flesta barn. Några barn får intensiva kräkningar och diarréer som gör att barnet blir uttorkat. Enstaka barn kan få saltrubbningar, kramper eller hjärninflammation. Det är mycket ovanligt att barn dör till följd av rotavirusinfektion i Sverige. En svår rotavirusinfektion kan behöva behandlas på sjukhus.