Mitt barn har haft rotavirusinfektion. Är det skyddat mot sjukdomen nu?

Man kan smittas och bli sjuk flera gånger, men man blir sjukast första gången.