• Vilka vacciner finns mot rotavirus?

  Det finns två vacciner mot rotavirus, båda är godkända sedan 2006. Vaccinerna består av levande försvagat virus.

 • Hur välbeprövat är vacciner mot rotavirus?

  Över hälften av alla barn i världen vaccineras med något av de båda vaccinerna. 99 länder har rotavirusvaccin i sina nationella vaccinationsprogram. Cirka 300 miljoner doser har getts i världen.

 • Hur effektivt är rotavirusvaccinet?

  Rotavirusvaccinet är effektivt. Det skyddar till över 90 procent mot allvarlig infektion. Antalet barn som fått magsjuka från rotavirus har minskat rejält i länder som har rotavirusvaccin i sina vaccinationsprogram. Vaccination av spädbarn skyddar till viss del även föräldrar, syskon och andra personer som finns i barnets närhet, genom så kallad flockimmunitet.

 • Finns det biverkningar?

  Liksom alla läkemedel kan vaccinet ge biverkningar. Det är ganska vanligt att barnet får diarré och magont. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är stopp i tarmen, så kallad tarminvagination. Några studier har visat en liten ökad risk för tarminvagination inom en vecka efter vaccination mot rotavirus. Risken uppskattas till 1–6 fall bland 100 000 vaccinerade barn.

 • Vad är tarminvagination?

  Tarminvagination är att tarmen täpps till och det orsakas av att tarmen veckar sig. Barnet får ont i magen i intervaller och kan kräkas, men det kommer ingen avföring eller gaser. Märker du ett eller flera av de symtomen hos ditt barn ska du uppsöka akutmottagning. Stoppet löses vanligtvis genom lavemang som ges på sjukhus.

  Barn kan också få tarminvagination naturligt, alltså inte på grund av att de fått vaccinet. Risken är störst när barnet är mellan 3 och 9 månader gammalt. Ofta vet man inte orsaken till stoppet.

 • Hur och när ges vaccinet?

  Vaccination mot rotavirus ges som droppar i munnen i 2 eller 3 doser. Första dosen ges när barnet är 6 veckor och andra dosen när barnet är 12 veckor.

 • Varför får vaccination inte påbörjas efter 12 veckors ålder?

  Rotavirussjukdomen är svårast för barn som är 6–24 månader gamla. Därför ska vaccinet ges tidigt. Efter 12 veckor ökar risken för tarminvagination, och därför ska vaccination inte påbörjas när barnet är äldre än 12 veckor.

 • Skyddar vaccinet även mot annan magsjuka?

  Nej, vaccinet skyddar bara mot rotavirusinfektion och inte mot magsjuka som kommer från andra virus eller bakterier.

 • Kan barnet delta i babysim efter vaccinationen?

  Om barnet inte har några symtom kan det delta i babysim efter vaccinationen. Ett barn som har diarré ska inte delta i babysim, oberoende av orsaken till diarrén.

 • Hur länge varar skyddet?

  Studier visar att skyddet mot allvarlig rotavirusinfektion finns kvar i minst 3 till 4 år.

 • Vad ska man göra om man spiller eller barnet kräks efter rotavirusvaccinationen?

  En ny dos ges direkt vid samma tillfälle om man spiller eller om barnet kräks efter vaccinationen. Skulle även delar av den nya dosen spillas ges ingen ytterligare dos.

 • När ska man vänta med att vaccinera?

  Om barnet har en akut och allvarlig febersjukdom, diarré eller kräkning ska vaccinationen ges vid ett senare tillfälle.

 • Finns det barn som inte får eller kan vaccineras?

  Ja. Barn som har en känd överkänslighet mot något av ämnena i vaccinet eller som fått en allvarlig reaktion från tidigare dos av rotavirusvaccin ska inte vaccineras. Barn som har allvarlig medfödd immunbrist, barn med en obehandlad medfödd missbildning av mag-tarmkanalen eller som haft en tarminvagination tidigare ska inte heller vaccineras. Även barn till mödrar som har fått immunmodulerande behandling under graviditeten bör undvika vaccination.

 • Kan rotavirusvaccinet ges till för tidigt födda barn?

  Ja. Liksom alla vaccin ges också rotavirusvaccinet till för tidigt födda barn som är födda efter graviditetsvecka 25 respektive 27 enligt kronologisk ålder.