Finns det biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan vaccinet ge biverkningar. Det är ganska vanligt att barnet får diarré och magont. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är stopp i tarmen, så kallad tarminvagination. Några studier har visat en liten ökad risk för tarminvagination inom en vecka efter vaccination mot rotavirus. Risken uppskattas till 1–6 fall bland 100 000 vaccinerade barn.