Hur effektivt är rotavirusvaccinet?

Rotavirusvaccinet är effektivt. Det skyddar till över 90 procent mot allvarlig infektion. Antalet barn som fått magsjuka från rotavirus har minskat rejält i länder som har rotavirusvaccin i sina vaccinationsprogram. Vaccination av spädbarn skyddar till viss del även föräldrar, syskon och andra personer som finns i barnets närhet, genom så kallad flockimmunitet.