Hur länge varar skyddet?

Studier visar att skyddet mot allvarlig rotavirusinfektion finns kvar i minst 3 till 4 år.