Kan barnet delta i babysim efter vaccinationen?

Om barnet inte har några symtom kan det delta i babysim efter vaccinationen. Ett barn som har diarré ska inte delta i babysim, oberoende av orsaken till diarrén.