Kan rotavirusvaccinet ges till för tidigt födda barn?

Ja. Liksom alla vaccin ges också rotavirusvaccinet till för tidigt födda barn som är födda efter graviditetsvecka 25 respektive 27 enligt kronologisk ålder.