Skyddar vaccinet även mot annan magsjuka?

Nej, vaccinet skyddar bara mot rotavirusinfektion och inte mot magsjuka som kommer från andra virus eller bakterier.