Är rotavirusinfektion vanligt?

Ja, rotavirusinfektion är väldigt vanligt. Nästan alla barn har fått sjukdomen före 5 års ålder i Sverige. Sjukdomen är vanligast hos barn som är mellan 6 och 36 månader gamla. Infektionen är vanligast i februari och mars.