Vad är rotavirusinfektion?

Rotavirusinfektion är den vanligaste mag-tarminfektionen hos små barn. Sjukdomen kan vara väldigt ansträngande för barnet som drabbas. Barn som är yngre än 2 år har störst risk att bli mycket sjuka och få komplikationer.