Frågor och svar om vacciner och säkerhet

Frågor och svar kring vacciner och säkerhet är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

 • Vilka tillsatser finns i vaccinerna?

  Se tabell nedan. Tillsatser är ämnen som aktivt tillsätts vid formuleringen av slutprodukten, medan restämnen är rester av substanser som har använts vid tillverkningen av ett läkemedel. Det innebär att det är stor skillnad i koncentration.

  Du kan läsa mer om innehållet i vacciner och tillverkningsprocessen hos Läkemedelsverket.

  Vaccin
  Konserverings-medelAdjuvansÖvrigt
  T och DT
  Vaccin mot tetanus inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd
  diTeBooster inget aluminiumhydroxid formaldehyd <25 mikrog/ dos
  DTPa
  Boostrix inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd
  diTekiBooster inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd
  DTPa-IPV
  Tetravac fenoxietanol** aluminiumhydroxid formaldehyd
  0,025 mg/mL + ev spår av antibiotika*
  Boostrix Polio inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd + spårmängder av antibiotika*
  DTPa-IPV-Hib-Hep B
  Infanrix hexa inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd, spårmängder av antibiotika*
  Hexyon inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd, spårmängder av antibiotika*
  Hep B
  Engerix-B inget aluminiumhydroxid
  HBVAX-PRO inget aluminiumhydroxid ev. spår formaldehyd
  Hib
  Act-HIB inget inget
  HPV
  Cervarix inget aluminiumhydroxid/ ASO4***
  Gardasil inget aluminiumhydroxi- fosfatsulfat
  IPV
  Imovax Polio fenoxietanol** inget formaldehyd
  <0,025 mg/mL
  MPR
  M-M-R-VAXPRO inget inget spårmängder av antibiotika*
  Priorix inget inget spårmängder av antibiotika*
  Pneumokocker
  Synflorix inget aluminiumfosfat
  Prevenar 13 inget aluminiumfosfat
  Tuberkulos
  BCG-vaccin inget inget

  * neomycin, streptomycin och polymyxin B
  ** fenoxietanol är en alkohol som snabbt bryts ner fullständigt i kroppen
  ***AS04 är ett adjuvanssystem som består av aluminiumhydroxid och 3-O-desacyl-4-monofosforyllipid A (MPL)

Gå till toppen av sidan