Vilka tillsatser finns i vaccinerna?

Se tabell nedan. Tillsatser är ämnen som aktivt tillsätts vid formuleringen av slutprodukten, medan restämnen är rester av substanser som har använts vid tillverkningen av ett läkemedel. Det innebär att det är stor skillnad i koncentration.

Du kan läsa mer om innehållet i vacciner och tillverkningsprocessen hos Läkemedelsverket.

Vaccin
Konserverings-medelAdjuvansÖvrigt
T och DT
Vaccin mot tetanus SSI inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd
diTeBooster inget aluminiumhydroxid formaldehyd <25 mikrog/ dos
DTPa
Boostrix inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd
diTekiBooster inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd
DTPa-IPV
Tetravac fenoxietanol** aluminiumhydroxid formaldehyd
0,025 mg/mL + ev spår av antibiotika*
Infanrix Polio inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd + spårmängder av antibiotika*
Boostrix Polio inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd + spårmängder av antibiotika*
DTPa-IPV-Hib-Hep B
Infanrix hexa inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd, spårmängder av antibiotika*
Hexyon inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd, spårmängder av antibiotika*
Hep B
Engerix-B inget aluminiumhydroxid
HBVAX-PRO inget aluminiumhydroxid ev. spår formaldehyd
Hib
Act-HIB inget inget tetanus-konj.
HPV
Cervarix inget aluminiumhydroxid/ ASO4***
Gardasil inget aluminiumhydroxi- fosfatsulfat
IPV
Imovax Polio fenoxietanol** inget formaldehyd
<0,025 mg/mL
MPR
M-M-R-VAXPRO inget inget spårmängder av antibiotika*
Priorix inget inget spårmängder av antibiotika*
Pneumokocker
Synflorix inget aluminiumfosfat
Prevenar 13 inget aluminiumfosfat
Tuberkulos
BCG-vaccin inget inget

* neomycin, streptomycin och polymyxin B
** fenoxietanol är en alkohol som snabbt bryts ner fullständigt i kroppen
***AS04 är ett adjuvanssystem som består av aluminiumhydroxid och 3-O-desacyl-4-monofosforyllipid A (MPL)