Film

Filmen Talaalka waa doorasho u wanaagsan caruurta (Vaccination – ett klokt val för ditt barn) förklarar hur vacciner fungerar och informerar om barnvaccinationsprogrammet i Sverige. I filmen berättar föräldrar om varför de har valt att vaccinera sina barn och varför de anser att vaccination är ett klokt val. Filmen är 14 minuter lång och är textad på svenska eller somaliska, beroende på vilket språk som talas i filmen.

Filmen kan till exempel användas av sjuksköterskor på BVC i sitt arbete och i dialog med föräldrar.

Animerad film om vaccinationer

I den animerade filmen Vaccination - ett klokt val för ditt barn beskrivs hur immunförsvaret och vaccinationer fungerar. Den beskriver även det svenska barnvaccinationsprogrammet och vilka sjukdomar vi vaccinerar mot, att sjukdomarna är allvarliga och varför vaccin är ett klokt val. Filmen är 6 minuter lång och har text och tal på svenska.

Den kan till exempel användas i föräldragrupper på BVC eller öppna förskolan.

Dialogkort

Dialogkortet Vaccination - ett klokt val för ditt barn innehåller några frågor som man kan diskutera efter att ha sett den animerade filmen (bildspelet). Frågorna är på svenska.

Dialogkort - Vaccination - ett klokt val för ditt barn (PDF, 86 kB)

Informationskort

Informationskortet sammanfattar de viktigaste budskapen om vaccinationer. Det vänder sig till föräldrar och finns på både svenska och somaliska.

Informationskortet kan till exempel användas av sjuksköterskor på BVC.

Informationskort om vaccination (PDF, 115 kB)

Faktablad om vaccinationer

Längre ned på sidan, under rubriken Publikationer, finns Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationer på somaliska.

Du hittar fler faktablad och faktablad på andra språk på huvudsidan om informationsmaterial.

Informationsmaterial om vaccinationer

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer hos andra