I Sverige har vi allmän vaccination mot en del sjukdomar, medan andra sjukdomar hålls under kontroll genom så kallad riktad vaccination. Detta innebär att personer med ökad risk att bli smittade erbjuds vaccination.

Regeringen har i dagsläget inte beslutat om några särskilda vaccinationsprogram riktade till definierade riskgrupper.

Folkhälsomyndighetens förslag

Folkhälsomyndigheten lämnade den 27 april 2016 förslag till regeringen om införande av särskilda vaccinationsprogram mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos. Dessa sjukdomar omfattas i dagsläget av rekommendationer för vaccination.

Hepatit B

Influensa

Pneumokocksjukdom

På våren 2021 uppdaterade Folkhälsomyndigheten underlagen med hälsoekonomisk analys och bedömning om personer som är 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocksjukdom:

Tuberkulos

Läs mer