Att ge råd om vaccinationer och annan reseprofylax är komplicerat eftersom råden måste vara individuellt utformade för varje enskilt fall. Folkhälsomyndigheten kan därför inte ge resevaccinationsråd. Det finns webbplatser som förmedlar information om standardvaccinationer. Dessa råd kan aldrig ersätta en diskussion med en resemedicinskt kunnig läkare. Av den anledningen bör man i god tid innan en förestående resa ta kontakt med en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik. Där kan man få individuellt anpassade råd om lämpliga vaccinationer (och även annan profylax) som dels baseras på resan (resmål, resans längd och typ av vistelse) och dels på resenären (ålder, tidigare vaccinationer, eventuellt underliggande sjukdomar och allergier, m.m.).

Alla resenärer rekommenderas ett grundskydd vilket motsvarar vaccination mot stelkramp, difteri, polio och mässling. Vid resa kan det vara aktuellt att ge extra påfyllnadsdos mot en del av dessa sjukdomar.

Läs mer

Vacciner A-Ö

Vaccin mot gula febern

Vanliga frågor och svar om vacciner

Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd