Det finns sedan 1 januari 2013 ett hälsodataregister för vaccinationer, nationella vaccinationsregistret, till vilket det är obligatoriskt att rapportera vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten kommer även fortsättningsvis ansvara för detta register.

För att undvika dubbelregistrering, både i Svevac eller journal och vaccinationsregistret, finns det för Svevac-användare möjlighet att begära hjälp med överföring av registrerade vaccinationsuppgifter i Svevac till vaccinationsregistret för de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Information till vårdgivare gällande rapportering av HPV-vaccinationer

Insamling av vaccinationsuppgifter efter HPV-vaccination har pågått sedan vaccinet mot humant papillomvirus introducerades 2006. Under denna tid har vaccinatörerna uppmanats rapportera HPV-vaccinationer till Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) genom att rapportera i Svevac eller genom att skicka in rapporter på papper för inskanning till Svevac.

Sedan 2015-06-01 är det inte längre möjligt att rapportera till Svevac via papper.

HPV-vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet ska rapporteras till nationella vaccinationsregistret på Folkhälsomyndigheten, på samma sätt som övriga barnvaccinationer.

Folkhälsomyndigheten vill fortsatt uppmana vaccinatörer att rapportera övriga HPV-vaccinationer till Svevac. Det finns informationsblad om samtycke till deltagande i HPV-uppföljningen till vaccinatörer och till de som får vaccin, se länk nedan:

Informationsblad om uppföljning av HPV-vaccinering

Ansökan om inloggning för rapportering till Svevac

www.inera.se/svevac