Inom barnhälsovård och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar vaccinationer som ger skydd mot tio sjukdomar: rotavirusinfektion, polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Från och med augusti 2020 kommer vaccination mot HPV erbjudas även pojkar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn. Sedan 2016 erbjuds vaccination mot hepatit B inom regionala vaccinationsprogram i hela landet.

Läs mer om sjukdomarna under rubriken Smittsamma sjukdomar

Till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B

Vaccinationerna ges enligt nedanstående schema

Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder

6
veckor

3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år
Årskurs 1-2 5-6 8-9
Vaccin mot
Rotavirus Dos
1
Dos
2
Dos
3*
Difteri Dos 1Dos 2Dos 3 Dos 4 Dos 5
Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hib (Haemophilus influenzae typ b)
Pneumokocker Dos 1Dos 2Dos 3
Mässling,
Påssjuka,
Röda hund
Dos 1 Dos 2
HPV (Humant papillomvirus) Dos 1+2
**

* Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

** Ska endast erbjudas till flickor.

Ladda ner vaccinationsschema som PDF (PDF, 30 kB)

Från och med den 1 september 2019 gäller ett nytt vaccinationsschema. Läs mer i Folkhälsomyndighetens ändringsföreskrifter (HSLF-FS 2019:17) om vaccination av barn.

Vacciner i programmet

De flesta vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ges som kombinationsvacciner, dvs. vaccin mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Det finns flera fördelar med kombinationsvacciner. Den största anledningen till att ge kombinationsvacciner är att barnet inte behöver lika många sprutor.

Vaccin mot hepatit B ingår i kombinationsvaccin som ger skydd mot totalt sex sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B; och som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Läs mer om enskilda vacciner här

Föreskrifter reglerar vaccinationsprogrammet

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Grundföreskrifterna trädde i kraft i juni 2016 och har beteckningen HSLF-FS 2016:51. Den 1 september 2019 trädde ändringsföreskrifter med beteckningen HSLF-FS 2019:17  i kraft och ersätter då delvis grundföreskrifterna.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Vägledning finns som stöd till föreskrifterna

För att ge stöd vid vaccination av barn har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet (kompletterande vaccinationer).

Till vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer