Sverige har generellt en hög andel barn som vaccineras och de flesta sjukdomar som vaccinerna skyddar mot är sällsynta, men det förekommer fall och även begränsade utbrott av mässling i Sverige.

Föräldrar vill ha information

Under 2013 genomfördes intervjuer med småbarnsföräldrar i Rinkeby och Tensta. Syftet var att få ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar och andra vuxna tänker kring barnhälsa, sjukdomar och kring beslut om vaccination, särskilt vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccination). Resultaten visade att föräldrar i Rinkeby och Tensta önskar mer information och utbildning om vacciner och sjukdomarna vaccinerna skyddar emot. För att nå alla i samhället genomfördes särskilda informationsinsatser.

Film

Filmen "Talaalka waa doorasho u wanaagsan caruurta" (Vaccination – ett klokt val för ditt barn) förklarar hur vaccinationer fungerar och informerar om barnvaccinationsprogrammet i Sverige. I filmen berättar föräldrar i Rinkeby och Tensta om varför de har valt att vaccinera sina barn och varför de anser att vaccination är ett klokt val. Filmen är 14 minuter och har tal och text på svenska och somaliska. I slutet av filmen finns en enkät med frågor. Filmen har också fungerat som ett informationsverktyg som sjuksköterskor på BVC har kunnat använda i sitt arbete och dialog med föräldrar.

Bildspel

I projektet används även ett bildspel som underlag för dialog. Bildspelet "Vaccination - ett klokt val för ditt barn" beskriver hur immunförsvaret och vaccinationer fungerar. Det beskriver även barnvaccinationsprogrammet och vilka sjukdomar vi vaccinerar mot, att sjukdomarna är allvarliga och varför vaccin är ett klokt val. Med bildspelet vill vi erbjuda tydlig information till föräldrar om vaccinationer.
Om du arbetar på BVC eller Öppna förskolan och får frågor om vaccinationer kan du gärna använda bildspelet. Bildspelet är animerat och har text och tal på svenska, det är sex minuter och kan användas t ex i föräldragrupper på BVC och i öppna förskolan.

Ett dialogkort med förslag på frågor att diskutera efter visning av bildspelet "Vaccination - ett klokt val för ditt barn" (PDF, 86 kB)

Dialogseminarier på somaliska och svenska

I projektet har även seminarier ordnats kring barns hälsa och barns utveckling för somalisktalande föräldrar i Rinkeby och Tensta. Somaliska och svenska experter inom folkhälsa gav korta presentationer och bjöd sedan in till frågestund och dialog för alla deltagare.

Dialogseminarierna anordnades i Folkhälsomyndighetens regi samt i samarbete med andra aktörer såsom öppna förskolor, frivilla organisationer, lokala föreningar mm.

Informationskort

Ett informationskort med viktiga budskap om vaccinationer på både svenska och somaliska har tagits fram inom projektet. Kortet har även använts i arbetet av sjuksköterskor på BVC.

Informationskortet för vaccination (PDF, 115 kB)

Kunskapsspridare

En grupp intresserade och engagerade somalisktalande föräldrar har fått utbildning i frågor som rör barns hälsa, vaccinationer och barnsjukdomar. Föräldrarna delar med sig av informationen, svarar på frågor från andra i området och hänvisar till experter vid behov.

Föräldrarna är aktiva med att sprida information och kunskap som rör barnvaccinationer i sina egna sociala nätverk och i de föreningar och organisationer som de själva är aktiva i. Kunskapsspridare använde sig av filmerna och korten som verktyg i deras möten och samtal med föräldrar.

Projektinsatser avslutade

Projektinsatserna pågick till slutet på 2017. Nu pågår uppföljning och utvärdering av insatserna genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Mer information

Media

Projektet har vid flera tillfällen uppmärksammats i media. Via länkarna nedan finns mer information och intervjuer om projektet.

Vaccinationer

Längre ned finns faktablad om vaccinationer.

Hur fungerar vacciner?

Hur fungerar vacciner? – Folkhälsomyndigheten

Hur säkra är vaccinationer?

Resevaccinationer

Mer information på engelska

Immunsystemet och hur vaccinationer fungerar

Resevaccinationer

International travel and health – WHO

Mässling