Svenska länkar

Arbetsmiljöverket: Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

Vårdhandboken

Region Skåne: Webbutbildning Basala hygienrutiner och vårdhygien

Sveriges Kommuner och Landsting – Patientsäkerhet

Stockholms läns landsting: E-utbildning i Basala hygienrutiner

SFVH: Svensk Förening för Vårdhygien

Socialstyrelsen: Vårdhygien

SVA

Internationella länkar

APIC: Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology

Baltic Antibiotic Resistance Collaborative Network

CDC ecdc.eu: Infection Control in Healthcare Settings

HIS: Hospital Infection Society

IFIC: International Federation of Infection Control

SHEA: Society for Healthcare Epidemiology of America

SSI: Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne

WHO: Patient safety