Svenska länkar

Arbetsmiljöverket: Smittrisker (AFS 2018:4)

Region Skåne: E-utbildning i Basala hygienrutiner och vårdhygien

Sveriges Kommuner och Landsting – Patientsäkerhet

Stockholms läns landsting, Vårdgivarguiden: E-utbildning i Basala hygienrutiner

SFVH: Svensk Förening för Vårdhygien

Socialstyrelsen: Vårdhygien

SVA: Statens veterinärmedicinska anstalt, Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Vårdhandboken: Handbok med kvalitetssäkrade metoder för vård och omsorg

Internationella länkar

APIC: Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology

Baltic Antibiotic Resistance Collaborative Network

CDC: Infection Control in Healthcare Settings

HIS: Hospital Infection Society

IFIC: International Federation of Infection Control

SHEA: Society for Healthcare Epidemiology of America

SSI: Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne

WHO: Patient safety