Syftet med gruppen är att deltagarna tillsammans ska identifiera viktiga och aktuella frågor inom på det vårdhygieniska området, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar.

Deltagande myndigheter och organisationer

Svensk Förening för Vårdhygien, Smittskyddsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är representerade i gruppen. Folkhälsomyndigheten är sammankallande och står som värd för mötena.

Det första mötet hölls den 19 februari 2013.

Myndighet eller organisationRepresentanter
Svensk förening för vårdhygien Ann Tammelin
Ingemar Qvarfordt
Smittskyddsläkarföreningen Eva Melander
Bengt Wittesjö
Sveriges kommuner och landsting Agneta Andersson
Folkhälsomyndigheten

Olle Aspevall
Johan Struwe
Inger Andersson von Rosen
Fanny Bergman

Socialstyrelsen Axana Haggar