Urinvägsinfektion hos äldre - en (alltför) lätt diagnos?

Föreläsare: Pär-Daniel Sundvall, Distriktsläkare, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral, Nationella Strama och Strama Västra Götalandsregionen.
Filmtid: 18 minuter.

Svårläkta sår - när behöver antibiotika ordineras?

Föreläsare: Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, doktorand Lunds Universitet, Sårcentrum Blekinge och RiksSår.
Filmtid: 18 minuter.